Uw privacy is voor Laurium Automotive erg belangrijk. Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij er netjes mee omgaan. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen wat we via de website lauriumautomotive.nl allemaal doen met de informatie die we vergaren.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Persoonlijke Informatie

Met het contactformulier en het offerteformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen voor het importeren van auto’s.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, ip-adres, en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot duidelijk is of wij wel of geen zaken gaan doen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Laurium Automotive B.V.
De Vrijheid 7
2421 JZ Nieuwkoop
info@lauriumautomotive.nl
+31 48 44 41 09